CLEARSERVICE KFT funcționează conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu character personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, ale Legii 455/2001 privind semnatura electronica si ale Hotararii de Guvern nr. 1259/2001 privind aprobarea normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001.

În cazul introducerii online a cererilor persoanelor vizate. prin intermediul website-ului companiei CLEARSERVICE KFT, vă rugăm să furnizaţi datele solicitate. Omisiunea de a furniza datele determină imposibilitatea identificării persoanei şi prin urmare, a rezolvării cererilor introduse online în vederea angajării în străinătate.

Firma CLEARSERVICE KFT. furnizează datele personale in mod corect, acestea fiind necesare serviciilor privind completarea si inregistrarea la ITM a registrului general de evidenta al salariatilor și pentru activitatea de mediere a angajării cetățenilor români în străinătate.

Angajatorul este responsabil pentru a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care se furnizează despre dumneavoastra.

Orice informatie furnizata de persoana fizică, in calitate de beneficiar al acestor servicii, prin acordul  exprimat prin accesarea si utilizarea site-ului, va reprezenta consimtamantul acestuia, expres ca datele personale sa fie folosite de societatea CLEARSERVICE KFT., in conformitate cu scopurile mentionate mai sus, datele furnizate direct sau indirect de persoanele fizice, nu vor fi utilizate în alte scopuri decât cele precizate inițial şi nici nu vor fi transmise fără discriminarea entităților pe care persoanele în cauză nu le-au desemnat în acest scop. Prelucrarea datelor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența sindicală, precum și prelucrarea datelor privind sănătatea sau viața sexuală sunt permise numai cu acordul explicit al persoanei în cauză, dacă legislația națională autorizează acest lucru. Persoanele fizice au dreptul să primească informații de la persoanele și întreprinderile care dețin o parte din datele lor cu caracter personal în evidențe, cum ar fi site-urile web, bazele de date, furnizorii de servicii etc. („operatorii de date cu caracter personal”), precum și să corecteze sau să șteargă datele respective, dacă acestea sunt incomplete sau inexacte.

Societatea poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de servicii de marketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata serviciilor de mediere..

Legea nr. 677/2001 cu completările şi modificările ulterioare prevede următoarele drepturi specifice ale persoanei în contextul prelucrării datelor cu caracter personal:

  • Dreptul la informare – operatorul este obligat să încunoştinţeze persoana vizată cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal;
  • Dreptul de acces la date – orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere (în mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului că datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta;
  • Dreptul de intervenţie asupra datelor – orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  • Dreptul de opoziţie - persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate – retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate.
  • Dreptul de a se adresa justiţiei - orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere şi de a obţine retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa persoanei vizate, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

Drepturile respective se aplică, de asemenea, mediului online.

Suplimentar față de cele mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe site-ul societății este necesar pentru furnizarea informațiilor solicitate în vederea angajării în străinătate ale persoanelor vizate.

Beneficiarul mai are dreptul să fie informate pe deplin și să își dea consimțământul în acest sens, dacă un site web stochează și recuperează informații din echipamentele lor terminale sau dorește să le urmărească atunci când navighează pe internet. Beneficiarul se bucură și de confidențialitatea comunicațiilor online, cum ar fi e-mailurile;

Când comunici prin intermediul aplicațiilor Facebook și Whatsapp trebuie să lecturezi și să accepți condițiile și termenele lor de confidențialitate și de procesare a datelor personale.

De asemenea datele tale pot fi înregistrate în sistemul nostru dacă le comunici prin telefon, la începutul convorbirii ești rugat să accepți acest lucru, continuarea apelului constituind acordul tău pentru procesarea datelor comunicate prin telefon.

Indiferent de forma prin care ajung la noi datele tale, noi suntem responsabil pentru a administra în condiții de siguranță si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ne furnizezi despre tine, conform politicii noastre de confidențialitate.

Orice informație furnizata de persoana fizică/ de tine, in calitate de beneficiar al acestor servicii, prin acordul  exprimat prin accesarea si utilizarea site-ului, va reprezenta consimțământul tău, expres ca datele tale personale sa fie folosite de societatea noastră.

Societatea CLEARSERVICE KFT. nu colectează informații personale de la utilizatorii care au sub 18 ani.

Datele tale personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale, benevola sau voluntara. Oricând ai dreptul si posibilitatea de solicita modificarea sau ștergerea a profilul candidat sau profilul, vom păstra numai acele date cu caracter personal pe care trebuie să le păstrăm datorită obligațiilor noastre legale, obligații izvorâte din normele legale aplicabile domeniului de activitate și serviciilor pretate. Datele personale vor fi stocate timp de 5 ani, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele tale în scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu inspectoratului teritorial de muncă sau autorităților fiscale. Stocarea și transferul datelor tale personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

Observatie:
Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; ORICE PERSOANA ARE, DE ASEMENEA, DREPTUL DE A SE OPUNE, ÎN MOD GRATUIT SI FARA NICI O JUSTIFICARE, LA PRELUCRARILE DATELOR SALE PERSONALE ÎN SCOPURI DE MARKETING DIRECT.

Prin citirea prezentelor Termene si Conditii este luat la cunostinta faptul ca sunt garantate drepturile prevazute de lege pentru beneficiarii, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.

Ez a weboldal cookie-kat használ azért, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk az Ön számára.

Több információt kérek